GÓI CƯỚC 3G

Data Ngày

Dung lượng Không giới hạn
Giá cước 5.000đ / ngày
Cú pháp OD12 gửi 999
Cước phát sinh Miễn Phí
Chú thích

 • 200MB tốc độ cao truy cập internet 3G/4G mỗi ngày

CF50

Dung lượng 30GB/30 ngày
Giá cước 50.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 CF50 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data miễn phí truy cập ở tốc độ 5Mbps
Chú thích

 • 30GB/30 ngày
 • Hết data miễn phí truy cập ở tốc độ 5Mbps

ED50

Dung lượng 1GB/ngày => 30GB/30 ngày
Giá cước 50.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 ED50 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data truy cập tốc độ 5Mbps không giới hạn
Chú thích

 • 1GB/ngày => 30GB/30 ngày
 • Hết data truy cập tốc độ 5Mbps không giới hạn

21G

Dung lượng 2GB/ngày (60GB/tháng30 ngày)
Giá cước 59.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 21G gửi 9084
Cước phát sinh Hết data truy cập tốc độ 2Mbps không giới hạn
Chú thích

 • 2GB/ngày (60GB/tháng30 ngày)
 • Hết data truy cập  tốc độ 2Mbps không giới hạn

HD90

Dung lượng 8 GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI4 HD90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

C200N

Dung lượng 120GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI4 C200N gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 4GB/ ngày
 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • 50 phút ngoại mạng
 • Hai chu kỳ đầu giá 90,000đ, từ chu kỳ sau giá 200,000đ

C120N

Dung lượng 120GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI4 C120N gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Nhận 4GB/ngày tốc độ cao.
 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút.
 • 50 phút ngoại mạng.
 • Dành cho các thuê bao có mức chi tiêu dưới 90k trong 3 tháng.

C120

Dung lượng 6GB / ngày
Giá cước 120.000 đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 C120 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

6GB Data/ngày

Miễn phí gọi nội mạng

50 phút gọi liên mạng

ED100

Dung lượng 2GB/ngày => 60GB/30 ngày
Giá cước 100.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 ED100 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data truy cập tốc độ 5Mbps không giới hạn
Chú thích

 • 2GB/ngày => 60GB/30 ngày.
 • Hết data truy cập  tốc độ 5Mbps không giới hạn

HD200

Dung lượng 18 GB
Giá cước 200.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 HD200 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

HDP70

Dung lượng 2GB/30 ngày
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 HDP70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 2GB/30 ngày
 • 70 phút nội mạng/30 ngày

GÓI CƯỚC 4G

HD70

Dung lượng 6GB
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 HD70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

HD120

Dung lượng 10 GB
Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 HD120 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

C90N

Dung lượng 4GB/ ngày => 120 GB/30 ngày
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 C90N gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 4GB/ ngày => 120 GB/30 ngày
 • Miễn phí 1.000 phút nội mạng/30 ngày
 • 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày

C120

Dung lượng 4GB/ngàyBV
Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 C120 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

CF90

Dung lượng 50GB/tháng
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 CF90 gửi 9084
Cước phát sinh Miễn Phí
Chú thích

KHÔNG GIỚI HẠN DATA

24G

Dung lượng 3 GB/ngày
Giá cước 99.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 24G gửi 9084
Cước phát sinh Miễn Phí
Chú thích

Truy cập data không giới hạn