Gói cước 3g

Data Ngày

Dung lượng Không giới hạn
Giá cước 5.000đ / ngày
Cú pháp OD12 gửi 999
Cước phát sinh Miễn Phí
Chú thích

 • 200MB tốc độ cao truy cập internet 3G/4G mỗi ngày

CF50

Dung lượng 30GB/30 ngày
Giá cước 50.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 CF50 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data miễn phí truy cập ở tốc độ 5Mbps
Chú thích

 • 30GB/30 ngày
 • Hết data miễn phí truy cập ở tốc độ 5Mbps

ED50

Dung lượng 1GB/ngày => 30GB/30 ngày
Giá cước 50.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 ED50 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data truy cập tốc độ 5Mbps không giới hạn
Chú thích

 • 1GB/ngày => 30GB/30 ngày
 • Hết data truy cập tốc độ 5Mbps không giới hạn

21G

Dung lượng 2GB/ngày (60GB/tháng30 ngày)
Giá cước 59.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 21G gửi 9084
Cước phát sinh Hết data truy cập tốc độ 2Mbps không giới hạn
Chú thích

 • 2GB/ngày (60GB/tháng30 ngày)
 • Hết data truy cập  tốc độ 2Mbps không giới hạn

HD90

Dung lượng 8 GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI4 HD90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

C200N

Dung lượng 120GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI4 C200N gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 4GB/ ngày
 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • 50 phút ngoại mạng
 • Hai chu kỳ đầu giá 90,000đ, từ chu kỳ sau giá 200,000đ

C120N

Dung lượng 120GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI4 C120N gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Nhận 4GB/ngày tốc độ cao.
 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút.
 • 50 phút ngoại mạng.
 • Dành cho các thuê bao có mức chi tiêu dưới 90k trong 3 tháng.

C120

Dung lượng 6GB / ngày
Giá cước 120.000 đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 C120 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

6GB Data/ngày

Miễn phí gọi nội mạng

50 phút gọi liên mạng

ED100

Dung lượng 2GB/ngày => 60GB/30 ngày
Giá cước 100.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 ED100 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data truy cập tốc độ 5Mbps không giới hạn
Chú thích

 • 2GB/ngày => 60GB/30 ngày.
 • Hết data truy cập  tốc độ 5Mbps không giới hạn

HD200

Dung lượng 18 GB
Giá cước 200.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 HD200 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

HDP70

Dung lượng 2GB/30 ngày
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 HDP70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 2GB/30 ngày
 • 70 phút nội mạng/30 ngày