Gói cước 4g

HD70

Dung lượng 6GB
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 HD70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

HD120

Dung lượng 10 GB
Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 HD120 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

C90N

Dung lượng 4GB/ ngày => 120 GB/30 ngày
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 C90N gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • 4GB/ ngày => 120 GB/30 ngày
  • Miễn phí 1.000 phút nội mạng/30 ngày
  • 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày

C120

Dung lượng 4GB/ngàyBV
Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 C120 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

CF90

Dung lượng 50GB/tháng
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 CF90 gửi 9084
Cước phát sinh Miễn Phí
Chú thích

KHÔNG GIỚI HẠN DATA

24G

Dung lượng 3 GB/ngày
Giá cước 99.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI4 24G gửi 9084
Cước phát sinh Miễn Phí
Chú thích

Truy cập data không giới hạn